Filosofia de l’ACEA

L’Associació Catalana d’Esport Adaptat (ACEA) ha estat creada seguint uns trets determinats que la diferencien de moltes altres entitats que també es dediquen al món de l’esport adaptat. Els enumerem a continuació:

FILOSOFIA GENERAL

L’ACEA és una associació sense ànim de lucre que es declara totalment apolitica i aconfessional. Per tant, no donarà suport a cap entitat que discrimini els seus esportistes per la seva ideologia politica ni religiosa.

ESPORTISTES

L’ACEA obre les portes a totes les persones amb diversitat funcional sigui quina sigui la seva raça, el seu sexe, la seva religió o la seva ideologia política.

FEDERACIONS

L’ACEA no pretén ser una federació esportiva i per tant, no realitzarà funcions federatives, tot i que podrà organitzar i tutelar les seves pròpies competicions.

Als esdeveniments i competicions organitzades per l’ACEA podran assistir-hi les entitats associades que estiguin vinculades a qualsevol federació d’esport adaptat i també aquelles que no estiguin vinculades a cap d’elles, amb la clara finaliltat d’agrupar el màxim d’entitats possibles. Per tal de no incrementar les despeses de les entitats, aquestes només necessitaran un permís de la seva corresponent federació per participar en les competicions organitzades per l’ACEA, sense haver de treure llicències noves.

Per tant, obrim les portes a totes les federacions que es vulguin identificar amb el nostre projecte i els demanem que ens donin el suport necessari per fomentar la pràctica de l’esport adaptat.

COMPETICIONS

Les competicions organitzades per l’ACEA podran ser de tres tipus:

  1. Competicions disputades en règim de concentració de totes les entitats participants, en una instal.lació pública o privada fixe i amb una periodicitat determinada (setmanal, quinzenal, mensual o anual). Aquests tipus de competicions es farien per nivells o categories de cada entitat.
  2. Competicions disputades en règim de concentració de totes les entitats participants, en cada una de les instal.lacions de les quals disposi cada entitat, amb una periodicitat determinada (mensual). Aquests tipus de competicions acostumen a agrupar entitats en un sol nivell o categoria de joc.
  3.  Competicions disputades en règim d’anada i tornada (doble volta), en les que cada entitat jugaria els seus partits a casa i es desplaçaria per jugar els seus partits fora (lliga normalitzada). Aquests tipus de competicions es farien per nivells o categories de cada entitat.

L’objectiu és poder oferir a les entitats el model de competició que més els pugui interessar, en funció de les seves disponibilitats econòmiques, d’infraestructura i esportives. L’ACEA es compromet a no imposar cap model de competició, sinó que opta per deixar aquesta decisió en mans de les entitats que hi participin i respectar les decisions de la majoria d’elles.

INCLUSIÓ

Un dels objectius de l’ACEA és promocionar la implicació en l’esport adaptat de tots els clubs i entitats esportives que no són específicament de persones amb diversitat funcional. Aquesta implicació passa per la creació de seccions d’esport adaptat en aquests clubs o entitats i amb el seu compromís de tractar aquestes seccions com una més en l’entorn de cada entitat. Creiem que aquesta és la forma d’avançar en la plena inclusió de l’esport adaptat en l’entramat esportiu general.